Feature Web แนะนำ

เราจัดทำเว็บไซต์ที่คุณต้องการ เรามีระบบอื่นๆ อีมากมายแนะนำให้ตอบโจทย์ธุระกิจลูกค้าให้มากที่สุด
ระบบขอใบเสนอราคา

รับทำเว็บไซต์ ระบบขอใบเสนอราคา

ฟอร์มและส่งคำขอใบเสนอราคา แจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อมีการทำรายการเข้ามา ระบบใบเสนอราคาสามารถเป็นแบบเว็บเบราวเซอร์หรือแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ ขึ้นอยู่กับความต้องการและเป้าหมายของธุรกิจของคุณ. การออกแบบระบบใบเสนอราคาเชิงมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถจัดการใบเสนอราคาและสนับสนุนการติดตามและการขายสินค้าหรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น.

  • ลูกค้าสามารถสั่งออกแบบได้
  • รองรับการแจ้งเตือนผ่านไลน์ เมื่อทำรายการเข้ามา