ขั้นตอนการจัดทำเว็บไซต์

1. วางแผนและวิเคราะห์

 • กำหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์: คุณต้องกำหนดว่าคุณต้องการเว็บไซต์สำหรับการโฆษณา, การขายสินค้าหรือบริการ, การแบรนด์ตนเอง หรือสิ่งอื่นใด.
 • วิเคราะห์ตลาดและเป้าหมาย: ค้นหาผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการสื่อสารกับมัน และทำการวิเคราะห์ความต้องการของพวกเขา.
 • ค้นหาคู่แข่ง: ศึกษาเว็บไซต์ของคู่แข่งในสาขาธุรกิจของคุณเพื่อเรียนรู้จากพวกเขาและพัฒนาแนวทางที่ดีขึ้น.

2. ออกแบบเว็บไซต์

 • เลือกโฮสต์: เลือกผู้ให้บริการโฮสต์เว็บที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ.
 • ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์: สร้างโครงสร้างของเว็บไซต์โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น HTML, CSS, JavaScript.
 • ออกแบบกราฟิกและเนื้อหา: สร้างกราฟิก, ภาพ, และเนื้อหาที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ.
 • ทำให้เว็บไซต์ responsive: ให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของคุณเหมาะสมกับอุปกรณ์ทุกชนิด เช่น สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, และคอมพิวเตอร์.

3. การปรับปรุงเว็บไซต์

 • ปรับปรุงเนื้อหา: หากท่านไม่สะดวกแก้ไขหรืออัพเดทเอง สามารถจ้าเราเพิ่มเติมได้
 • ปรับปรุงเนื้อหา: กรณีให้เราแก้ไขหรืออัพเดท หากเนื้อหาที่แก้ไม่เยอะ เราทำให้ฟรี

4. การติดหน้าแรก

 • ทางเราออกแบบเว็บตามข้อมูลโครงสร้างของ SEO ล่าสุด
 • กำหนดเนื้อหาหน้าแรก: ทำให้หน้าแรกมีข้อมูลสำคัญและน่าสนใจที่จะดึงดูดผู้เยี่ยมชม
 • ออกแบบตามแบบฉบับ: ใช้กราฟิกและโครงสร้างเพื่อทำให้หน้าแรกน่าสนใจและสมบูรณ์
 • ค้นหาคำสำคัญ: ใส่ค้นหาคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือเนื้อหาของคุณ.
 • ปรับปรุงเนื้อหา: ใช้คำสำคัญในเนื้อหาของเว็บไซต์เพื่อเพิ่มโอกาสในการปรากฏในผลการค้นหา.
 • สร้างลิงก์: สร้างลิงก์ภายนอกและภายในเว็บไซต์เพื่อเพิ่มความเชื่อถือของเว็บไซต์ในสายตาของเครื่องมือค้นหา.

5. การดูแลเว็บไซต์

 • ฟรี ตรวจสอบการทำงานและการแสดงผลของเว็บไซต์ ตามระยะเวลาที่เหมาะสมและแก้ไขปัญหาทันทีเมื่อตรวจพบ
 • ฟรี ดำเนินการแทน เพื่อ ต่ออายุชื่อโดเมน และต่อสัญญาการใช้บริการเว็บโฮสติ้ง
 • ฟรี ย้ายเว็บไซต์ เพื่อนำไปติดตั้งใน เซิร์ฟเวอร์เครื่องใหม่กรณีเซิร์ฟเวอร์เดิมใช้งานไม่ได้ หรือผู้ให้บริการรายเดิม ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
 • ฟรี แก้ไขบั๊กและปัญหา: ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์.
 • ฟรี ดูแลระบบ: สำรองข้อมูลและดูแลระบบเว็บไซต์เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาเฉพาะทาง.

การให้บริการรับทำเว็บไซต์ ต้องมีการรวมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการวางแผนการตลาดที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับลูกค้าและพัฒนาธุรกิจของคุณ

ขั้นตอนการจัดทำเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์กับมืออาชีพ